Svet-Stranek.cz
Opravy ,servis , prodej hasících přístrojů
kontroly, revize a opravy hasících přístrojů

práškové hasící přístroje:Opravy ,servis , prodej hasících přístrojů

práškové hasící přístroje

PRÁŠKOVÉ HASICÍ PŘÍSTROJE:

Práškové hasicí přístroje naleznou využití zejména v obytných a skladových budovách, ve stavebnictví, v chemických provozech, v zemědělství, strojních dílnách, garážích a školách, v automobilech. Prášek nevede elektrický proud, je tedy možné jimi hasit zařízení pod proudem (do 1000V), avšak pozor na následné škody způsobené samotným práškem. Ten je velmi jemný a jeho odstraňování např. z elektroniky (počítače nebo jiná drahá elektronika) či potravin je velmi obtížné, v druhém případě prakticky nemožné.
Práškový hasicí přístroj je vhodný na hašení:

* prakticky všech pevných materiálů
* kapalných látek (ředidla, pohonné hmoty, oleje)
* hořících plynů (propan-butan), přičemž se nemusíme obávat úrazu proudem při hašení hořících obytných domů, v nichž nebyla odpojena elektřina. Přístroj funguje s velmi dobrou účinností, přičemž obsluha není ohrožena, při hašení s ním nevznikají žádné jedovaté zplodiny
* hořlavých kapalin. Hasební prášek působí proti samotnému plameni, plamen je likvidován velmi rychle.
* hořlavých plynů. Stejně jako v případě hořlavých kapalin, je plamen sražen prakticky okamžitě
* elektrických zařízení pod proudem do 110 kV i pro plasty hořící plamenem

Práškový hasicí přístroj je nevhodný na:


* hašení pevných hořlavých látek látky (typu dřeva, uhlí, textilií). Plamen je uhašen rychle, avšak látka žhne dál a může se znovu rozhořet.
* hašení hořlavých kovů. Opět může docházet ke vzniku nebezpečných plynů.
* hašení jemné mechaniky a elektroniky

Práškový hasicí přístroj NESMÍ být použit na:


* hašení lehkých hořlavých a alkalických kovů
* hašení volně uložených kusovitých, vláknitých a podobných materiálů pro nebezpečí požáru a případný výbuch.

Ceník nových hasicích přístrojů

Práškový 1kg ..... 576,- Kč
Práškový 2kg ..... 630,- Kč
Práškový 4kg .....771,- Kč
Práškový 6kg ..... 880,- Kč
Práškový 50kg ..... 10.690,- Kč

TOTO JSOU POUZE ORIENTAČNÍ CENY !