Svet-Stranek.cz
Opravy ,servis , prodej hasících přístrojů
kontroly, revize a opravy hasících přístrojů

vodní hasící přístroje:Opravy ,servis , prodej hasících přístrojů

vodní hasící přístroje

VODNÍ HASICÍ PŘÍSTROJE:


Pro hašení většiny běžných materiálů jsou známé vodní hasicí přístroje zcela postačující. Mají však jedinou výraznou nevýhodu: proud vody, která při hašení z přístroje stříká, je elektricky vodivý, takže přístroj nelze použít k hašení obytného domu, u něhož není vypnuta elektrická instalace. Přístroje jsou mrazuvzdorné.
Jsou vhodné na hašení:

* Pevných hořlavých (organických) látek (papír, dřevo, textil,...). Voda hasí přímo „u zdroje“, likviduje i žhnutí, které je s hořením pevných látek prakticky téměř vždy spojeno.
* Další pevné hořlavé látky (papír, uhlí, textilie, guma) a pouze v nutosti použitelné k hašení menších množství hořlavých kapalin mísících se s vodou jako líh, éter apod.
* Hořlavých kapalin rozpustných ve vodě (alkoholy, ketony,...)

Jsou nevhodné na hašení:


* Hořlavých kapalin nemísících se s vodou jako benzín, motorová nafta, minerální oleje, líh, ředidlo,…). Je třeba velkého množství vody, abychom kapalinu zředili, některé neuhasíme vůbec, např. benzín na vodě plave.
* Hořlavých plynů a k hašení látek, materiálů a zařízení, kde je nebezpečí škod promáčením vzhledem k cennosti. Uhasit plamen hořícího plynu, který uniká pod tlakem je více než obtížné.

NESMÍ být použity na hašení:


* Elektrických zařízení pod proudem a v jejich blízkosti
* K hašení lehkých a hořlavých alkalických kovů, termitů, karbidu vápníku a pod. Hoření kovů probíhá za velmi vysokých teplot a při styku s vodou si tu reakci určitě dokážete představit sami. Reakce může být navíc doprovázena vznikem nebezpečných plynů (jedovatých a hořlavých).Pozor na požáry elektrických zařízení pod proudem, běžný člověk zásah 230 voltů našich rozvodných sítích nemusí přežít!
* Látky prudce reagující s vodou

Ceník nových hasicích přístrojů

Vodní 6kg ..... 949,- Kč
Vodní 9kg ..... 1.060,- Kč
TOTO JSOU PUZE ORIENTAČNÍ CENY !