Svet-Stranek.cz
Opravy ,servis , prodej hasících přístrojů
kontroly, revize a opravy hasících přístrojů

sněhové hasící přístroje:Opravy ,servis , prodej hasících přístrojů

sněhové hasící přístroje

SNĚHOVÉ HASICÍ PŘÍSTROJE (CO2):


Sněhový přístroj vyvíjí bohatou pěnu tvořenou CO2, kysličníkem uhličitým. Pěna pokrývá hořící předměty, jimž odnímá kyslík a teplo a u hořících tekutin zabraňuje jejich rozstřikování, ke kterému by došlo pod proudem vody. Pěna je elektricky nevodivá, takže při požáru nemusíte hledat hlavní vypínač elektrického rozvodu, mimoto nevadí potravinám nebo jemné mechanice. Při hašení můžete ovšem utrpět omrzliny - expandující pěna má asi 78 stupňů pod nulou.
Sněhový přístroj je vhodný na hašení:

* K hašení elektrických zařízení pod proudem
* Hořlavé plyny. Velmi rychle zřeďuje hořlavý plyn a likviduje plamen.
* Hořlavé kapaliny. Stejně jako u hořlavých kapalin – rychle zředí hořlavé páry kapaliny a likviduje plamen.
* Potravin a k využití pro laboratoře, jemnou mechaniku a elektronická zařízení
* Pevné hořlavé látky. Stejně jako u prášku, srazí plamen, ale nezlikviduje žhnutí.
* Hořlavé kovy. Opět nebezpečí reakcí spojených s tvorbou nebezpečných plynů.

Sněhový přístroj není vhodný na hašení:


* Pro požáry tuhých hořlavin typu dřeva
* Textilií, uhlí na otevřených prostranstvích s velkou výměnou vzduchu

Sněhový přístroj NESMÍ být použit na hašení:


* K hašení lehkých hořlavých a alkalických kovů
* Hořlavých prachů a volně uložených kusovitých, vláknitých a pod.
* Materiálů pro nebezpečí výbuchu a rozšíření požáru
* Sypkých látek, alkalických kovů, atd.

Upozornění:
Při hašení pozor na prostor, kde k hašení dochází. Ve venkovních prostorách je často CO2 rozháněn větrem. Při hašení v uzavřených prostorách pozor na vlastnosti CO2, je těžší než vzduch, v podzemních prostorách může vytlačit vzduch a udělat tak prostředí nedýchatelným (pouze pro velké hasicí přístroje o větším obsahu – 10kg a více). V nadzemních prostorách vyvětrat! CO2 je v hasicích přístrojích v kapalném stavu, tzn. pod tlakem a podchlazený, pozor na „popálení mrazem“.

Při použití hasicího přístroje není třeba mít strach z jeho použití, na každém hasicím přístroji je čitelný „komiks“, jak jej použít. Rychlé použití hasicího přístroje může zachránit mnoho. Pokoušet se však uhasit např. hořící pokoj pouze hasicími přístroji nemá smysl, i když jich máme za sebou pět. Volejte rychle hasiče, ti své řemeslo znají a jsou patřičně vybaveni.

Pozor!!!
Sníh oxidu uhličitého dosahuje teploty -76°C a při potřísnění pokožky je nebezpečí omrzlin.

Ceník nových hasicích přístrojů

Sněhový 2kg ..... 1.329,- Kč
Sněhový 5kg ..... 1.749,- Kč

TOTO JSOU PUZE ORIENTAČNÍ CENY